SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o.

Náš tým - kdo jsme a co máme za sebou

Mgr. et Mgr. Michal Sniehotta

   
  Advokát
  +420 607 750 511
image

Mgr. et Mgr. Michal Sniehotta

Michal Sniehotta je zakládajícím společníkem, jednatelem a vedoucím advokátem v naší advokátní kanceláři. V advokacii se pohybuje již přes osm let. Před založením advokátní kanceláře SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o. působil mimo jiné v přední české advokátní kanceláři.

Specializuje se zejména na dopravní právo, smluvní agendu, právo hospodářské soutěže a veřejných podpor, korporátní právo, poradenství v oblasti energetiky a petrolejářství a zastupování v soudních a správních řízeních.

Před založením SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o. se podílel na řadě významných projektů. Mimo jiné zastupoval klienta v souboru trestních a civilních soudních řízení o plnění v hodnotě několika miliard Kč. Dále poskytoval právní rady při koncipování komplexní, strategické smluvní dokumentace přepravce a skladovatele ropy, stejně jako skladovatele ropných produktů. Michal Sniehotta rovněž disponuje unikátními zkušenostmi s právní podporou provozovatelům letišť a poradenstvím v oblasti letecké dopravy. Dlouhodobě se taktéž věnuje komplexnímu právnímu poradenství subjektům v drážním sektoru.

Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Právo a právní věda (Mgr.)
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Politologie (Bc., Mgr.)
Jazyky:
Český jazyk, anglický jazyk

Mgr. Ing. Lukáš Vajda

   
  Advokát
  +420 723 276 015
image

Mgr. Ing. Lukáš Vajda

Lukáš Vajda je společníkem, jednatelem a vedoucím advokátem v naší advokátní kanceláři. Je členem Sekce pro trestní právo České advokátní komory. Lukáš začal svou advokátní kariéru v roce 2011 v Advokátní kanceláři JUDr. Petra Šustka, Ph.D., kde se zabýval především občanským a zdravotnickým právem. Dále pracoval jako asistent v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, přičemž získal cenné zkušenosti v práci s legislativou, s tvorbou protikorupčních předpisů a s právním poradenstvím obcím.

Během působení v advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners se Lukáš zaměřoval na poskytování právních služeb v oblasti korporátního a pracovního práva. Následně strávil tři roky v Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák, kde se věnoval zejména trestnímu a občanskému právu a zastupování klientů v soudních a správních řízeních. Zde získal rozsáhlé zkušenosti s obhajobou fyzických i právnických osob, a to i s přesahem do mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních. Dále zastupoval klienty v soudních sporech o plnění v hodnotě několika stovek miliónů korun. Lukáš dále spolupracoval s advokátní kanceláří Deloitte Legal, kde pokračoval ve své specializaci na trestní a pracovní právo. Zabýval se mimo jiné i trestní odpovědností právnických osob a přípravou compliance programů.

V naší advokátní kanceláři se Lukáš i nadále zaměřuje na trestní právo, pracovní právo, smluvní a korporátní právo a na zastupování klientů v soudních a správních řízeních. Lukáš má rovněž zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti zdravotnického a sportovního práva.

Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Právo a právní věda (Mgr.)
Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, Mezinárodní politika a diplomacie, International Business Strategies (Ing.)
Jazyky:
Český jazyk, anglický jazyk, španělský jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk

Mgr. Jan Tulis

   
  Advokát
  +420 603 381 837
image

Mgr. Jan Tulis

Mgr. Jan Tulis spolupracuje se SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o. jako samostatný advokát se sídlem v Brně. Od roku 2010 je členem České advokátní komory a advokátem od roku 2014.

Jeho specializací jsou právní vztahy týkající se nemovitostí, restituční právo, letecké právo a zastupování klientů v občanskoprávních sporech.

Ve své praxi pravidelně zastupuje klienty z USA, Velké Británie a Švýcarska. Dlouhodobě přitom spolupracuje také s přední právní firmou v New Yorku zaměřenou na poradenství v ČR, kde také získal podstatnou část své právní praxe.

V naší kanceláři má na starosti poskytování právních služeb zejména pro klienty z Moravy a Slezska, a to především v oblasti nemovitostního a dopravního práva. Zastupuje rovněž naše klienty v soudních řízeních.

Vzdělání:
Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Právo a právní věda (Mgr.)
Jazyky:
Český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, chorvatský jazyk

Mgr. Michal Špryňar

   
  Advokát
  +420 775 250 640
image

Mgr. Michal Špryňar

Mgr. Michal Špryňar spolupracuje se SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o. jako samostatný advokát se sídlem v Praze. Od roku 2014 je členem České advokátní komory a advokátem je od roku 2018.

Jeho specializací je zejména občanské, obchodní, pracovní a insolvenční právo, a s tím související komplexní právní poradenství menším a středním společnostem, a jednotlivým živnostníkům. Rovněž zastupuje fyzické osoby, ať již v rámci sporné agendy, nebo v řešení různých životních situací.

V naší kanceláři má na starosti zejména poskytování právních služeb fyzickým osobám v rámci sporné agendy před soudy a úřady a dále také zastupování našich klientů v trestních a insolvenčních řízeních, včetně vedení incidenčních sporů. Zaměřuje se dále na přípravu smluvní dokumentace a poradenství v oblasti rodinného práva.

Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Právo a právní věda (Mgr.)
Jazyky:
Český jazyk, anglický jazyk

JUDr. Anna Rešlová

   
  Advokátní koncipient
  +420 720 385 886
image

JUDr. Anna Rešlová

Anna Rešlová je v naší advokátní kanceláři advokátní koncipientkou. V advokacii se pohybuje již od doby svých studií na právnické fakultě. Nejprve pracovala na pozici asistentky advokáta se zaměřením na trestní právo, zejména na trestní odpovědnost právnických osob a problematiku compliance programů. V průběhu magisterského studia rovněž působila na katedře trestního práva na pozici pomocné vědecké síly.

Svou koncipientskou praxi zahájila v advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák, kde se vedle obhajoby klientů v rámci trestního řízení věnovala též občanskoprávní sporné agendě a přestupkovému řízení. V rámci své koncipientské praxe získala zkušenosti i v mezinárodní advokátní kanceláři, zaměřené na poskytování právních služeb startupům a korporátní klientele. V oblasti závazkového práva poskytovala poradenství řadě klientů z různých oborů podnikání, od drobných živnostníků až po významné drážní dopravce a developerské společnosti.

V naší advokátní kanceláři se Anna Rešlová i nadále zaměřuje na trestní právo, nemovitostní a korporátní právo, dopravní právo a na zastupování klientů v soudních a správních řízeních.

Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Právo a právní věda (JUDr.)
Jazyky:
Český jazyk, anglický jazyk

Ing. Pavlína Sniehottová

   
  Daňový poradce
  +420 728 217 589
image

Ing. Pavlína Sniehottová

Pavlína Sniehottová spolupracuje s advokátní kanceláří SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o. jako daňový poradce. Má mnohaleté zkušenosti s poskytováním daňového poradenství v renomované poradenské společnosti. Rovněž se věnovala lektorské činnosti předmětů zaměřených na zdanění v ČR na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále dlouhodobě spolupracuje s Komorou daňových poradců a Komorou auditorů, např. na přípravě zkušebních testů z oblasti zdanění.

Specializuje se zejména na poradenství v souvislosti s daní z příjmů, daní z přidané hodnoty, daní silniční, daní z nabytí nemovitých věcí, daní z nemovitých věcí a mezinárodním zdaněním.

Ve své dosavadní praxi se věnovala komplexnímu daňovému poradenství jak pro právnické, tak i fyzické osoby, a to s přesahem do účetní a mzdové agendy. Disponuje rovněž unikátními zkušenostmi s daňovým poradenstvím cizincům.

Vzdělání:
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta Financí a účetnictví
obor: Finance
vedlejší specializace: Daně v podnikání (Bc., Ing.)
Jazyky:
Český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk

Ing. Monika Galambosi

   
  Daňový specialista
  +420 775 090 376
image

Ing. Monika Galambosi

Monika Galambosi spolupracuje se společností SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o. jako daňová specialistka. Má mnohaleté zkušenosti s poskytováním poradenství v oblasti nepřímých daní, které získala v renomované české poradenské společnosti a dále prohloubila v jedné z nejvýznamnějších mezinárodních poradenských skupin. Aktuálně rovněž působí v silné poradenské společnosti s mezinárodním přesahem.

Zaměřuje se především na poradenství v souvislosti s daní z přidané hodnoty (DPH) a mezinárodním zdaněním. Pro klienty zejména zajišťuje přípravu a revizi daňových přiznání k DPH, registrace a deregistrace k DPH a vypracovává stanoviska k DPH dle potřeb klientů.

Ve své dosavadní praxi se dále věnovala finančnímu a účetnímu poradenství, jak pro právnické, tak i fyzické osoby. V naší společnosti rovněž využívá své zkušenosti s daňovým poradenstvím cizincům.

Vzdělání:
Ekonomická univerzita v Bratislavě, Národohospodářská fakulta (Bc., Ing.)
Istanbulská univerzita, Ekonomická fakulta
Jazyky:
Český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk

Jana Hovorková

   
  Právní asistentka
   
image

Jana Hovorková

Jana Hovorková zastává ve SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o. pozici paralegal. Dříve působila v advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners.

Z předešlé praxe v advokátní kanceláři má zkušenost především s občanským, obchodním a pracovním právem. V současnosti se dále věnuje problematice insolvenčního a zdravotnického práva.

Jana Hovorková dále absolvovala několik studijních pobytů v zahraničí, například v USA.

Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Právo a právní věda (studentka 4. ročníku)
Jazyky:
Český jazyk, anglický jazyk, španělský jazyk, německý jazyk, učí se čínsky

Hledáme advokátní koncipienty. Pokud se chceš přidat k našemu týmu, pošli svůj životopis na info@svlegal.eu.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


© 2018 SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o.

>