SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o.

;

Právní služby

Dopravní právo

Dopravní právo

Daňové poradenství

Daňové poradenství

Pracovní právo

Pracovní právo

Energetika & petrolejářství

Energetika & petrolejářství

Trestní právo

Trestní právo

Poradenství municipalitám & legislativa

Poradenství municipalitám & legislativa

Soudní a rozhodčí řízení

Soudní a rozhodčí řízení

Právo hospodářské soutěže a veřejná podpora

Právo hospodářské soutěže a veřejná podpora

Smluvní agenda

Smluvní agenda

Ochrana osobních údajů & GDPR

Ochrana osobních údajů & GDPR

Compliance

Compliance

Korporátní právo

Korporátní právo

Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

Cizinecké právo

Cizinecké právo

Start-UP

Start-UP

Občanské a rodinné právo, vymáhání pohledávek

Občanské a rodinné právo, vymáhání pohledávek

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


© 2018 SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o.