SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o.

Daňové poradenství

"Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a daně."

Benjamin Franklin

Výše uvedený citát je bohužel v současném světě pravdivý, ať jste podnikající právnická osoba, občan nebo zaměstnanec, vždy zde budou Vaše daňové povinnosti. Daňová legislativa se však neustále vyvíjí a mění, a proto je nezbytné mít přehled o svých daňových povinnostech a být včas připraven na jejich plnění, aby mohlo dojít k daňové optimalizaci, a tedy minimalizaci celkových nákladů spojených s daňovou agendou. Z tohoto důvodu se vyplatí spolupráce s daňovým poradcem, který bude mít Vaši daňovou agendu pod kontrolou.

K daňové problematice přistupujeme komplexně, tedy nejen z pohledu jednotlivých daní, ale rovněž s přesahem do účetní a mzdové agendy tak, aby bylo dosaženo optimálního stavu z ekonomického hlediska a z pohledu firemních financí. Nadto jedinečně spojujeme daňové poradenství s možností využití advokátních služeb.

Mimo jiné Vám proto nabízíme:

• Komplexní i dílčí daňové poradenství v oblasti právnických i fyzických osob
• Zpracování a podání daňových přiznání
• Zastupování při jednání s finančním úřadem
• Plnění registračních a evidenčních povinností
• Hlídaní zákonných termínů pro plnění daňových povinností
• Poradenství k vedení účetnictví z hlediska daňové agendy

Oblasti specializace:

• Daň z příjmů
• Daň z přidané hodnoty
• Daň silniční
• Daň z nabytí nemovitých věcí
• Daň z nemovitých věcí
• Mezinárodní zdanění

Daňový poradce nese plnou smluvní garanci za případné škody vzniklé z titulu vykonávání daňového a účetního poradenství a je pro tento účel adekvátně pojištěn.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


© 2018 SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o.